Vanliga frågor & svar

Tips om dränering

Planera dräneringsarbetet kontrollera om du kan genomföra dränerigen på egen hand. Om så är fallet, ta reda på om du kan frigöra hela husgrunden eller måste arbeta bit för bit.

Kontakta din kommun och begär tillstånd för koppling till avlopps eller dagvattensystem. tillstånd krävs även för koppling till stenkista på tomten.

Undersök jordens sammansättning kring huset. Gör en skiss med utgångspunkt från en befintlig ritning över huset. Markera rensbrunnar och hur olika ledningar är dragna. Mät upp hur många meter dräneringsrör du behöver och lägg alltid till lite extra på grund av att man kan få dra lite längre än vad man tänkt från början. Beställ rör, rörböjar, brunnar, dräneringsgrus (singel, makadamm 8-16mm) och fiberduk. Beställ även den typ av fuktspärrsystem du önskar ha. Boka in de tjänster du inte kan/vill göra själv.

Dräneringsledningar ska ha en hög vattenintagningsförmåga så använd därför en invändig diameter på minst 100mm.

Ytvattnets avledning hindras genom att man planerar marken med fall från huset. En lutning på minst 1:20 (ca 15cm) på minst en sträcka på 3m från huset är rekommenderat. Vid misstanke på tjälresning bör man ta lutningen 1:15 – 1:10.

Återfyllnaden kommer att sjunka ihop efterhand så därför kommer markens lutning att flackas ut. Fyll ej med matjord eller lera!

Växtlighet bör undvikas kring huset då rabatternas jordsammansättning är att vattnet ska hållas kvar. Växternas rötter kan också skada fuktskyddet!.

Vill du ändå plantera?
Fråga din trädgårdshandlare om växter med små rötter.

Denna sida använder sig av Cookies. Allt för din användarupplevelse skall bli bättre.