KEO Radonsug

KEO

Fördelen med KEO-Radonsug är att man undertrycksventilerar dräneringsledningen, vilket gör att radontrycket in i huset minskar. Då man kan få bidrag från Boverket, blir installationen mycket kostnadseffektiv.

I samband med omdränering av fastigheten installeras en pumpbrunn, till pumpbrunnen ansluts KEO Radonsug.

Produkter

KEO 1 ansluts på Uponor vägrör 400 mm RSK nr – 2701008

KEO 2 ansluts på Uponor vägrör 400 mm RSK nr – 2701008

KEO 3 Fristående radonsug, vilken ansluts till valfri pumpbrunn med tätt lock. Från KEO 3 dras ett 160 mm dagvattenrör, fram till befintlig (alt. ny) dränbrunn. Alla anslutningar skall utföras med tätringar i gummi, typ Anborrningsring 160/171 RSK nr – 2201001.

Anslutning mellan pumpbrunn och dagvattenbrunn/vattenmagasin

PEM-slangen där dränvattnet pumpas ut, läggs i ett Dagvattenrör vidare till dagvattenbrunnen alt. dagvattenmagasin. Täta mellan PEM-slangen och dagvattenröret med fogskum så att det inte kan suga luft från dagvattensystemet.
I det fall hål borras i pumpbrunnen och endast PEM-slangen dras mellan pumpbrunnen och dagvattenbrunnen, skall Anborrningsring RSK 3106243 alt. annan produkt av godkänt märke användas.

Vid användandet av prefabricerade pumpbrunnar, används KEO 3. Det är mycket viktigt att anslutningsröret mellan KEO och pumpbrunnen tätas, även locket skall vara tätslutande så att det kan skapas undertryck.

Inspektionsrör

För tätning av inspektionsrör kan – Lätt betäckning 150 med teleskoprör för 110 – användas. När KEO är ansluten till el och dräneringen är igenfylld, kan systemets undertryckstestas med rökgas. Lyft bort locket på inspektionsröret och håll rökgasflaskan vid öppningen, rök sugs ner vilket innebär att det är undertryck i dräneringssystemet. Vid användande av rökgas, följ de anvisningar som medföljer i förpackningen.

Kontroll

Fläkten till KEO är en tystgående EC 160 fläkt, med hjälp av potentiometern kan varvtalet ökas och minskas.

Bidrag

För att åtgärda radonproblem, kan man söka bidrag. Bidraget är halva beloppet, dock högst 25,000 sek.

För att se om du bor i ett radonområde, se här.

För att ansöka om radonbidrag, gör detta här.

Kombinationen av att både ta hand om Dränering, samt radonproblem ger många fördelar.

Enheten är lätt att installera och kan användas både på befintliga och nya installationer.

Omhändertagandet av både Radon och dränvatten, gör det till en mycket bra lösning.

Dokument att ladda ner

Denna sida använder sig av Cookies. Allt för din användarupplevelse skall bli bättre.