Takterrass

Takterrass

Takterrasser är något som det börjar efterfrågas mer och mer av idag. På grund av bland annat ökande markpriser och kravet på närhet till parkeringsplatser byggs det flerfamiljshus ovanpå parkeringsgaraget. Du får en innergård som faktiskt är en takterrass som man vill kunna utnyttja med grönska och lekplatser för människorna som bor där.

Man diskuterar också fördelarna med att installera grönområden på stadsbyggnader med platta tak då kan man uppnå en minskad och fördröjd dagvattenhantering och ett bättre boende- och arbetsmiljö för oss människor runt omkring.

Optidrain, varmt betongbjälklag för dränering av takterrasser

Optidrainskivans egenskaper som värmeisolerande och dränerande gör att du kan applicera den direkt ovanpå det underliggande tätskiktet som då ligger varmt och ligger ej under ett vattentryck någon längre tid. Optidrains låga vikt gör också att du minskar påfrestningarna rejält på bjälklagret jämfört med grus och du får flera andra fördelar så som en jämn temperatur vilket minskar rörelser i bjälklaget och tätskikt.

Delta-terraxx, snabbt enkelt och effektivt

DELTA-TERRAXX är optimerad för olika användningsområden speciellt där en horisontal dränering krävs, typiska egenskaper som man eftersöker vid uppförande av takterasser. Delta-Terraxx har en fastsvetsad geotextilduk som gör att systemet kan installeras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vid överlappning har du en integrerad självhäftande remsa som tätar skarven enkelt, snabbt och säkert. Delta-Terraxx rullas ut direkt på tätskiktet och sedan är det bara att lägga ut vald fyllningsmassa.

Denna sida använder sig av Cookies. Allt för din användarupplevelse skall bli bättre.