Integritetspolicy

Dataskyddsinformation

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa ditt surfande. Enligt lagen om elektronisk information ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att cookies används, vad de används till och hur de kan undvikas.

Vill du veta mer om lagen och dess innebörd läser du detta på Post- och telestyrelsens hemsida. Hos oss används cookies för att komma ihåg om du har besökt fuktsparrteknik.se tidigare och vilka sidor du besökt och hur länge. Utöver detta används även cookies för att vi skall kunna föra statistik över våra besökare. Dessa uppgifter avidentifieras och några personliga uppgifter används inte för statistik.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in webbläsaren så att den automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Det är även möjligt att radera cookies med hjälp av webbläsaren. På webbläsarens hjälpsidor hittar du mer information. Om du inte accepterar cookies kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Personuppgifter

Fuktspärrteknik AB (FST) följer Dataskyddsförordningen.

FST är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter kunden lämnar till FST i samband med beställning av en tjänst eller vid beställning av material. Uppgifterna använder FST endast för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden eller svara på kundens frågor. FST lämnar aldrig personuppgifter till tredje part.

Kunden har rätt att när som helst skriftligen begära information om den behandling av kundens personuppgifter som förekommer. Kunden kan också när som helst skriftligen begära att kundens registrering upphör eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörandet av ingånget avtal.

Personuppgifterna bevaras till dess de inte längre behövs. Dock inte längre än tillåtet enligt personuppgiftslagen. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy.

Begäran om information, avregistrering och rättelse lämnas skriftligen till:

Fuktspärrteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm.

Denna sida använder sig av Cookies. Allt för din användarupplevelse skall bli bättre.