Krypgrund

Fukt eller mögel i Krypgrund – inga problem!

Krypgrunden är en vidareutveckling av den gamla torpargrunden. Den vanligaste uppbyggnaden av en krypgrund är en murad grundmur som huset vilar på. Grundmuren är ventilerad genom ett visst antal ventiler. På grundmuren ligger sedan en syll som i sin tur bär ett bjälklag i trä. Bjälklaget är isolerat med allt från sågspån till stenull eller glasull.

Oftast har man inte någon murstock som går ner i krypgrunden och saknar en stor del av den spillvärme som föregångaren torpargrunden hade, detta bidrar till fukt i krypgrunden.

Krypgrund ses idag som en riskkonstruktion då det ofta bildas fukt och mögel i krypgrunden på grund av stora temperaturskillnader.

Men det finns effektiva och relativt enkla lösningar. Exempelvis en 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 grader och ger ett avsevärt bättre klimat i en krypgrund. Krypgrundsisoleringen är ett mycket bra material för att isolera och täcka marken samt grundmuren. Dessutom är Krypgrundsisoleringen ett diffusionstätt material och det är därför Krypgrundsisoleringen fungerar både som markisolering och som ångspärr.

Korrekt utförd installation av Favolen krypgrundsisolering förhindrar även radon från att tränga upp via marken.

Ett annan produkt att rekommendera är Protect VC-Foil tillsammans med en värmeslinga (termisk avfuktning) eller en avfuktare (sorptionsavfuktare) fås ett aktivt system för ett optimalt fuktskydd (se bild ovan).

Kondens (förhöjd luftfuktighet) i krypgrunden bildas främst under sommarhalvåret eftersom krypgrunden då har en lägre temperatur än luften utanför. Tack vare våra olika lösningar undviks luften att bli avkyld mot en kall yta och därmed bildas det ingen kondens, samtidigt som en stabilisering av den relativa fuktigheten (RF) uppnås. Man får så att säga en kondensbarriär.

Denna sida använder sig av Cookies. Allt för din användarupplevelse skall bli bättre.